TKR

March 27, 2014

Jag fick femtio tkr igår! Jag sökte ett stipendium som jag tyckte att jag borde ha en chans att få med tanke på att det delas ut till en ung bokformgivare och med tanke på att jag är en ung formgivare som riktar in mig på just bokformgivning.

igen ny