Åh agboken bagboken dagboken

Åh Ag-boken bag-boken dag-boken
Konstfack BA Degree Project featured in an animated film, a book, a diary-bag and five patterns.

My study is based on catching sight of the slack between the individual and the conventional by setting them against each other with the help of language and pictures. I have created an animated sequence of tableaux where I narrate and study my friends’ (and, indirectly, my own) relations to diaries and the world through language.

Det finns en plats  –  dagboken  –  där en enorm mängd jag-berättelser dagligen skrivs fram. Självreflekterande jag-berättelser, ämnade för en själv, författade på ett eget språk. Dagboken intar en särställning bland de platser där bekännelsen brukar kunna äga rum (som vid dödsbädden, på internetforumet, i taxibilen, terapisoffan eller biktbåset) genom att den, per definition, är riktad mot det egna jaget. I det här projektet har jag samlat in dagbokstexter från vänner och fört parallella samtal om vår relation till dagboken och indirekt till världen genom språket.

Read more about it here