Kritiker

Cover illustration

Kritiker  – Nordisk tidskrift för litterär kritik och essäistik.

Medredaktör (tillsammans med Dockhaveri förlag) samt omslagsformgivare och framtagare av visuellt koncept tillsammans med David Relan.

Mönstret på omslag samt i inlaga togs fram under en serie workshops sommaren 2016. Medverkande till mönstret var en bred grupp människor från olika åldersgrupper och med olika bakgrunder.

Presstext:

––––

Låt oss anta att det litteraturkritiska samtalet kring femininitet har två huvudsakliga problem:

1) Att inte alla femininitetsskildringar läses som sådana, och att viktiga samtal om vad femininitet kan inrymma därför uteblir.
2) Att läsningar av femininitetsskildringar fastnar i vissa kritiska begreppsapparater, vilket gör samtalet kring femininitet onödigt förutsägbart.

Låt oss anta att vi kan förändra det.

Dockhaveri bad författare att skriva om hur klass och etnicitet syns i deras skildringar av femininitet. Vi formulerade det såhär:

Det ska handla om hur etnicitet och klass skildras i skönlitterära texter som berör femininitet. Med numret vill vi ge rum åt samtal kring litteratur där det femininas många former får breda ut sig och samverka, där det får märkas att kvinnliga erfarenheter också är mycket annat samtidigt (har en färg, har en historia, har en inkomst eller inte, har en docka eller inte, har många språk eller inte, har akademiska referenser eller inte). Vi hoppas att vi tillsammans med bland annat dig kan ge nordisk litteraturkritik fler verktyg för att läsa femininiteter med många bottnar.

Dockhaveri fick jakande svar från Dimen Abdulla, Arazo Arif, Yolanda Bohm, Nicole Brossard, Mihaela Drăgan, Theodor Hildeman Togner, Shahla Karimi, Judith Kiros, Noémi Kiss, Izabela Morska, Felicia Mulinari, Ivana Sajko, Tone Schunnesson, Ruth Schweikert och Sara K. Trier.

Författarnas texter finns nu sammanställda i Kritiker nr 40 med tema ”Femininitet, klass, etnicitet”. Fira detta med oss under en sprakande, virvlande, blommande kväll i Aspuddens Bokhandel.

Kritiker är en nordisk litteraturtidskrift med kritiken som uppgift. Läs mer på kritiker.nu