Svulstiga skärvor

Skisser till poster för teaterföreställningen Svulstiga skärvor, teater Jinsia