Nu finns BILD-ning!

November 17, 2015

Vad är normkritik och hur kan den omsättas till praktik inom visuell kommunikation?

Tillsammans med Sepidar Hosseini har jag under 2015 initierat och drivit projektet BILD-ning som är en plattform för maktkritiska perspektiv på visuell kommunikation, med fokus på grafisk design och illustration. 

BILD-ning fungerar som en mötesplats för bildanalys samt idé- och metodutbyte för utövare och andra bildintresserade, för att i förlängd arm stärka den normkritiska diskussionen och öka allmänBILD-ningen!

Plattformen består av en intervjudel där vi i podcast-format möter kreatörer med en uttalat maktmedveten praktik för samtal om inom-bildsliga och utom-bildsliga strategier, ett kontinuerligt uppdaterat referensbibliotek med teori kopplad till bild och makt samt en del där vi bevakar fältet, bloggar och tipsar om framtida evenemang som kan vara intressanta för dig som vill fördjupa dig i dessa perspektiv.

Adressen är: www.BILD-ning.se

Vi ♥ Ellen Subraian, Lina Forsgren och Sanna Frese på Feministiska Kommunikationsbyrån som hjälpt oss ta fram webbplatsen, våra rådgivare Mariana Alves och Rebecca Vinthagen samt vår ljudproducent för poden Sofia Neves.

Stort tack till Konstnärsnämnden och Elektronmusikstudion (EMS) som möjliggjort projektet.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
Följ vår process, tyck till och kom med tips genom att likea BILD-ning på facebook: https://www.facebook.com/bildningsprojektet eller följ BILD-ning på instagram: http://instagram.com/bild_ning

Screen Shot 2015-11-17 at 20.37.49