I skymningen sjunger koltrasten

I skymningen sjunger koltrasten av Linda Olsson (utkommer hösten 2014 på Brombergs)

Redovisad process fram till det färdiga omslaget.