Pär Lagerkvist series

Formgivning av bokserie.

Till fyrtioårsminnet av Pär Lagerkvists död 2014 inleder Brombergs förlag ett stort bokprojekt där de under de kommande åren planerar att återutge stora delar av Lagerkvists författarskap.

Foto: Casia Bromberg